Skip to content

Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Ansatte ved Kartverket Agder

Telefon: 32118000
Epost: kristiansand@kartverket.no

Besøksadresse
Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, 4614 Kristiansand

Postadresse     
Kartverket Agder, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Pakker/ tidsskrifter
Postboks 511 Lundsiden, 4605 Kristiansand

Tinglysing

Alle forespørsler om tinglysing rettes direkte til

Tinglysingen i Kartverket

Telefon: 32118000

Kommunene

News

  • 9 Jun 2020

    Referat fra årets første møte i GU for Agder er tilgjengelig. Her kan du blant annet lese om ny status for pågående geovekstprosjekter, FDV-samarbeidet og se hvem som er medlemmer i utvalget.

See all news articles